رژ لب

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - CR01/Kinda Rose

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - CR01/Kinda Rose

رژ لب جدید مایع که از بافت آبکی به یک بافت مخملی ابریشمی تبدیل می شود ، بر روی سطح لب و با رنگ های م..

215,000 تومان

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - CR03/Miss Hazel

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - CR03/Miss Hazel

رژ لب جدید مایع که از بافت آبکی به یک بافت مخملی ابریشمی تبدیل می شود ، بر روی سطح لب و با رنگ های م..

215,000 تومان

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - OR01/Ready For Danger

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - OR01/Ready For Danger

رژ لب جدید مایع که از بافت آبکی به یک بافت مخملی ابریشمی تبدیل می شود ، بر روی سطح لب و با رنگ های م..

215,000 تومان

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - OR02/196 Salsa

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - OR02/196 Salsa

رژ لب جدید مایع که از بافت آبکی به یک بافت مخملی ابریشمی تبدیل می شود ، بر روی سطح لب و با رنگ های م..

215,000 تومان

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - PK01/Supadupa Pink

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - PK01/Supadupa Pink

رژ لب جدید مایع که از بافت آبکی به یک بافت مخملی ابریشمی تبدیل می شود ، بر روی سطح لب و با رنگ های م..

215,000 تومان

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - PK02/Drop The Rose

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - PK02/Drop The Rose

رژ لب جدید مایع که از بافت آبکی به یک بافت مخملی ابریشمی تبدیل می شود ، بر روی سطح لب و با رنگ های م..

215,000 تومان

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - PK03/Pink Hipster

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - PK03/Pink Hipster

رژ لب جدید مایع که از بافت آبکی به یک بافت مخملی ابریشمی تبدیل می شود ، بر روی سطح لب و با رنگ های م..

215,000 تومان

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - PP01/Carmine Swag

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - PP01/Carmine Swag

رژ لب جدید مایع که از بافت آبکی به یک بافت مخملی ابریشمی تبدیل می شود ، بر روی سطح لب و با رنگ های م..

215,000 تومان

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - RD01/So Cool Young Boss

Missha Dare Lip Tint Moist Velvet - RD01/So Cool Young Boss

رژ لب جدید مایع که از بافت آبکی به یک بافت مخملی ابریشمی تبدیل می شود ، بر روی سطح لب و با رنگ های م..

215,000 تومان

Missha Dare Rouge Topper - Popping Topping

Missha Dare Rouge Topper - Popping Topping

رژ لب طلایی یا مروارید طلایی اثر لایه لایه بر روی هر محصول لب را ایجاد می کند تا لب درخشان و درخشان ..

240,000 تومان

Missha Dare Rouge Velvet - 196 Orange

Missha Dare Rouge Velvet - 196 Orange

رژ لب مخملی میشا رژ لب مخملی میشا در 15رنگ متنوع، ظاهری حجیم، زیبا و جذاب به لب ها می دهد.در ت..

240,000 تومان

Missha Dare Rouge Velvet - Better Than Sun

Missha Dare Rouge Velvet - Better Than Sun

رژ لب مخملی میشا رژ لب مخملی میشا در 15رنگ متنوع، ظاهری حجیم، زیبا و جذاب به لب ها می دهد.در تو..

240,000 تومان

Missha Dare Rouge Velvet - Born To Be Peach

Missha Dare Rouge Velvet - Born To Be Peach

رژ لب مخملی میشا رژ لب مخملی میشا در 15رنگ متنوع، ظاهری حجیم، زیبا و جذاب به لب ها می دهد.در تو..

240,000 تومان

Missha Dare Rouge Velvet - Classic Mood

Missha Dare Rouge Velvet - Classic Mood

رژ لب مخملی میشا رژ لب مخملی میشا در 15رنگ متنوع، ظاهری حجیم، زیبا و جذاب به لب ها می دهد.در تو..

240,000 تومان

Missha Dare Rouge Velvet - Encore Salsa

Missha Dare Rouge Velvet - Encore Salsa

رژ لب مخملی میشا رژ لب مخملی میشا در 15رنگ متنوع، ظاهری حجیم، زیبا و جذاب به لب ها می دهد.در تو..

240,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 31 (3 صفحه)